Media do farb wodnych

Farby wodne wymagają szczególnych umiejętności malarskich. Cenne dla każdego artysty będą więc środki ułatwiające jego pracę np. płyny maskujące czy środki odtłuszczające itp. Dokładne opisy poszczególnych produktów ułatwią wybór właściwego medium.

Media do farb wodnych 

Guma arabska Talens (008) – środek do rozcieńczania farby plakatowej nadający jej przezroczystości i elastyczności. Nadaje się jako medium do farb

Ox gall Talens (051) – żółć wołowa to tradycyjne medium w malarstwie akwarelowym zmniejszające napięcie powierzchniowe wody oraz odtłuszczające

Ox gall Blik - żółć wołowa to tradycyjne medium w malarstwie akwarelowym zmniejszające napięcie powierzchniowe wody oraz odtłuszczające podłoże.

Ox gall Blik - żółć wołowa to tradycyjne medium w malarstwie akwarelowym zmniejszające napięcie powierzchniowe wody oraz odtłuszczające podłoże.

Płyn maskujący Talens (052) – to praktyczne medium stosowane w malarstwie akwarelowym.

Płyn maskujący BLIK – to praktyczne medium stosowane w malarstwie akwarelowym. Pozwala na tymczasową ochronę części obrazu przed zamalowaniem.Po