Media do farb olejnych

Media do farb olejnych

Media olejne (alkidowe) przyspieszają wysychanie farb olejnych, zmieniają ich konsystencję, połysk i cechy laserunkowe. Znajdziesz tu bogaty wybór wysokiej jakości różnych rodzajów mediów, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie unikalnych oraz przewidywalnych efektów - od malowania laserunkami (warstwami) na impastach skończywszy. 

Media do farb olejnych lista produktów

Purified Linseed Oil (027) to wysokiej jakości oczyszczony olej lniany produkcji holenderskiej firmy Talens. Jest podstawowym spoiwem farb olejnych. 

Boiled Linseed Oil (026) to olej który zwiększa połysk i skraca czas schnięcia warstwy farby.

Pokost lniany BLIK - przygotowany na bazue oleju lnianego uszlachetnionego dodatkami sykatywującymi.

Poppy Oil Purfied (028) to olej sporządzony przez holenderską firmę Talens z nasion maku. Jest ceniony ze względu na wysoką jakość i trwałość.

Purified Linseed Oil (027) to wysokiej jakości oczyszczony olej lniany produkcji holenderskiej firmy Talens. Jest podstawowym spoiwem farb olejnych. Pozwala

Olej lniany – to podstawowe spoiwo farb olejnych. Pozwala zmieniać konsystencję i tłustość poszczególnych warstw farb oraz ułatwia ich aplikację łagodząc pociągnięcia pędzlem. 

Olej lniany – to podstawowe spoiwo farb olejnych. to podstawowe spoiwo farb olejnych. Pozwala zmieniać konsystencjęi tłustość poszczególnych warstw farb oraz ułatwia ich aplikację łagodząc pociągnięcia pędzlem.

Olej lniany – to podstawowe spoiwo farb olejnych. Pozwala zmieniać konsystencję i tłustość poszczególnych warstw farb oraz ułatwia ich aplikację łagodząc pociągnięcia pędzlem. 

Olej lniany – tradycyjne medium do farb olejnych.

Olej lniany – to podstawowe spoiwo farb olejnych.

Alkohol etylowy etanol 99,9 % skażony 1% alkoholem izopropylowym odwodnionym. Rozpuszczalnik do szelaku. 

Etylowy alkohol wysokoprocentowy 99,9% skażony 1% alkoholem izopropylowym odwodnionym. Służy jako rozpuszczalnik do szelaku do sporządzania politur.

Benzyna lakowa (D30) - to lotna, łatwopalna ciecz o specyficznym zapachu. Jest produktem destylacji ropy naftowej. Może zastępować terpentynę w malarstwie

Terpentyna bezzapachowa Blik – to rozpuszczalnik uzyskany z destylacji ropy naftowej. Jest cieczą przejrzystą o delikatnym zapachu.

Ekologiczny, bezzapachowy detergent do mycia pędzli po farbach olejnych.

Olejek terpentynowy Blik - jest to destylowana terpentyna balsamiczna. Jest bezbarwny i ma charakterystyczny sosnowy zapach. Jest o wiele lepszym,

Olejek terpentynowy Blik - jest to destylowana terpentyna balsamiczna. Jest bezbarwny i ma charakterystyczny sosnowy zapach. Jest o wiele lepszym,

Olejek terpentynowy Blik - jest to destylowana terpentyna balsamiczna. Jest bezbarwny i ma charakterystyczny sosnowy zapach. Jest o wiele lepszym,

Benzyna lakowa (D30) - to lotna, łatwopalna ciecz o specyficznym zapachu. Jest produktem destylacji ropy naftowej. Może zastępować terpentynę w malarstwie olejnym.

Benzyna lakowa (D30) - to lotna, łatwopalna ciecz o specyficznym zapachu. Jest produktem destylacji ropy naftowej. Może zastępować terpentynę w malarstwie

Benzyna lakowa (D30) - to lotna, łatwopalna ciecz o specyficznym zapachu. Jest produktem destylacji ropy naftowej. Może zastępować terpentynę w malarstwie

Benzyna lakowa (D30) - to lotna, łatwopalna ciecz o specyficznym zapachu. Jest produktem destylacji ropy naftowej. Może zastępować terpentynę w malarstwie

Terpentyna bezzapachowa Blik – to rozpuszczalnik uzyskany z destylacji ropy naftowej. Jest cieczą przejrzystą o delikatnym zapachu.

Terpentyna bezzapachowa Blik – to rozpuszczalnik uzyskany z destylacji ropy naftowej. Jest cieczą przejrzystą o delikatnym zapachu. Używana w

Terpentyna bezzapachowa Blik – to rozpuszczalnik uzyskany z destylacji ropy naftowej. Jest cieczą przejrzystą o delikatnym zapachu.

Terpentyna bezzapachowa Blik – to rozpuszczalnik uzyskany z destylacji ropy naftowej. Jest cieczą przejrzystą o delikatnym zapachu. Używana w

Terpentyna balsamiczna Blik – jest tradycyjnym rozpuszczalnikiem roślinnym uzyskiwanym z żywicy drzew iglastych w wyniku destylacji. Charakteryzuje się przejrzystością i intensywnym zapachem.

Terpentyna balsamiczna Blik – jest tradycyjnym rozpuszczalnikiem roślinnym uzyskiwanym z żywicy drzew iglastych w wyniku destylacji. 

Terpentyna balsamiczna Blik – jest tradycyjnym rozpuszczalnikiem roślinnym uzyskiwanym z żywicy drzew iglastych w wyniku destylacji. 

Terpentyna balsamiczna Blik – jest tradycyjnym rozpuszczalnikiem roślinnym uzyskiwanym z żywicy drzew iglastych w wyniku destylacji. 

Medium olejno-żywiczne Blik – jest mieszaniną oleju i rozpuszczalnika żywicznego specjalnie przygotowaną z myślą o artystach malarzach.

Ekologiczne, wodorozcieńczalne medium malarskie do farb olejnych.

Ekologiczne, wodorozcieńczalne medium malarskie do farb olejnych.

Terpentyna wenecka Blik – to lepka, gęsta ciecz o słomkowej barwie i charakterystycznym zapachu, produkowana z oczyszczonej płynnej żywicy modrzewia

Terpentyna wenecka  – to lepka, gęsta ciecz o słomkowej barwie i charakterystycznym zapachu, produkowana z oczyszczonej płynnej żywicy modrzewia.

Sykatywa ciemna BLIK jest medium przyspieszającym schnięcie farb olejnych. To specjalnie przygotowany roztwór soli metali w terpentynie polecany do farb ciemnych.

Sykatywa jasna Blik jest medium przyspieszającym schnięcie farb olejnych. To specjalnie przygotowany roztwór soli metali w terpentynie polecany do farb jasnych.

Sykatywa Renesans jest nowoczesnym medium malarskim przyspieszającym schnięcie farb olejnych.

Sykatywa Maimeri (603) - jest nowoczesnym medium malarskim przyspieszającym schnięcie farb olejnych. Postać aerozolu ułatwia aplikację medium bezpośrednio

Sykatywa jasna Talens (030) jest wysokiej jakości medium przyspieszającym schnięcie farb olejnych. To specjalnie przygotowany roztwór soli metali w

Painting medium Talens (083) – wysokiej jakości medium ułatwiające pracę z farbami olejnymi.

Painting medium quick-drying Talens (084) - wysokiej jakości medium poprawiające rozlewność farby oraz przyspieszające jej schnięcie.

Glazing medium Talens (086) – jest specjalną propozycją dla artystów malujących laserunkowo.

Alkyd medium Talens (007) – to wysokiej jakości medium przygotowane na bazie żywicy alkidowej i rozpuszczalnika White Spirit.

Impasto medium Maimeri (632) – to pasta przygotowana z oleju szafranowego i wypełniaczy.

Painting paste Talens do farb olejnych – to gęsta, spoista pasta do modelowania i tworzenia grubych warstw na płótnie. Można ją mieszać z farbami olejnymi

Sykatywa ciemna BLIK jest medium przyspieszającym schnięcie farb olejnych. To specjalnie przygotowany roztwór soli metali w terpentynie polecany do farb olejnych

Olej szafranowy (z krokosza barwierskiego) poprawiający rozlewność farby w malarstwie olejnym

Terpentyna balsamiczna Blik – jest tradycyjnym rozpuszczalnikiem roślinnym uzyskiwanym z żywicy drzew iglastych w wyniku destylacji. Charakteryzuje się przejrzystością i intensywnym zapachem.

Po co stosować media olejne

Do podstawowych mediów olejnych należy terpentyna (lub jej ekologiczny, bezwonny zamiennik), sykatywa, olej żywiczny, olej lniany, werniks. Każde z nich stosuje się w celu uzyskania konkretnego efektu, a eksperymentowanie i łączenie ich ze sobą i z farbą może dać naprawdę ciekawe rezultaty. Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki pozwalają na swobodną kontrolę konsystencji farby olejnej. Oleje zmieniają czas schnięcia, nadają farbom świetlistości, połysku i przeźroczystości. Sykatywy przyspieszają wysychanie, mają też wpływ na poziom połysku.  Werniksy zabezpieczają i utrwalają obraz, mogą też rozdzielać poszczególne warstwy i regulować połysk.

Czy o tym wiedziałeś?

Terpentyna, to mieszanina terpenów o barwie żółtej lub bezbarwna, o charakterystycznym zapachu. Źle rozpuszcza się wodzie. Rozpuszcza tłuszcze, parafiny, żywice i in. substancje organiczne. Służy do rozcieńczania farb oraz mycia pędzli i akcesoriów warsztatowych. Dodana do farby przyśpiesza nieco jej wysychanie i powoduje matowienie koloru.

Olej lniany służy do zabezpieczania powierzchni malowideł i polichromowanych rzeźb oraz jako spoiwo i medium w malarstwie. Dodany do farb, rozrzedza je nie powodując matowienia i wyrównuje połysk.

Sykatywa, to mówiąc najogólniej sole kwasów pochodzących z kalafonii z metalami o zmiennym stopniu utlenienia. Dodana w niewielkiej ilości powoduje szybsze wysychanie farb – w większej wpłynie na utratę połysku. Warto pamiętać o tym, że poszczególne kolory mają różny czas schnięcia, także po dodaniu sykatywy.

Olejek żywiczny, to medium na bazie damary i oleju lnianego. Zwiększa połysk farby, zmniejsza jej lepkość, przyspiesza schnięcie i powoduje równomierne wysychanie warstwy malarskiej.

Werniks końcowy damarowy (matowy lub błyszczący) to szlachetny lakier, który jest roztworem naturalnej lub syntetycznej twardej żywicy w olejku lotnym, alkoholu lub innym rozpuszczalniku. Zabezpiecza warstwy malarskie, nadaje bądź równoważy połysk. Dodany do farby przyśpiesza jej schnięcie i powoduje zmianę gęstości. Znajdziesz u nas specjalistyczne werniksy przeznaczone do dodawania do farb.

Rozpuszczalniki doskonale czyszczą narzędzia malarskie, ale też — w połączeniu z olejami — zmieniają konsystencję farby. Skracają nieznacznie czas jej schnięcia, ale odbierają jej charakterystyczny blask.

Media w postaci płynu, żelu lub pasty zmieniają gęstość, transparentność, blask, a nawet strukturę farb olejnych. Szczegółowe opisy poszczególnych preparatów pozwolą wybrać najodpowiedniejszy do realizacji konkretnego projektu artystycznego, a może nawet zainspirują twórcę.

Malarstwo olejne wzbudza podziw szlachetnym wyrazem i bogactwem efektów plastycznych. To skutek mistrzowskiej pracy artysty, ale też mnogości środków i mediów, którymi może on się posłużyć.