Farby plakatowe, tempera oraz gwasz

Farby plakatowe, tempera oraz gwasz

Najstarszym historycznie malarstwem jest malarstwo temperowe. Tempera to farba, której spoiwem jest emulsja, czyli substancja powstała po mechanicznym zmieszaniu substancji rozpuszczalnych w wodzie z substancjami nierozpuszczalnymi (olejami) za pośrednictwem emulgatora. Na początku było więc jajko, które jest naturalnym emulgatorem. Później zastąpiono je emulsjami sztucznymi. Dlatego dziś na rynku możemy kupić temperę jajową, kazeinową lub gumową. Tę ostatnią znamy pod nazwą plakatówki, która bywa mylona z gwaszem. Jednak gwasz nie posiada olejnego komponentu – jest farbą wodną, która w odróżnieniu od transparentnej akwareli jest kryjąca. Producenci farb mają w swojej ofercie zarówno tempery, plakatówki jak i gwasze. Szczegółowe opisy pozwolą wybrać najwygodniejszy środek malarski dla każdego artysty.